شماره 61 دفاع از فرایند «مفهومی» در هنر / ایدریئن پایپر / ابوالفضل توکلی‌شاندیز

خوب می‌دانم که استفاده از کلماتی نظیر «بافاصله» یا «عینی» درخصوص کار یک هنرمند یا نگرش مربوط به اثرش تا چه اندازه دردسرساز است (که اصلاً موضوع تازه‌ای هم نیست!). اغلب تلاش کرده‌ام بر اعتراضات افراد در مورد بی‌معنا بودن عدم دخالت هنرمند در اثرش ــ که گویا از این اصطلاحات چنین برمی‌آید ــ غلبه کنم. با این حال، کلمات مذکور به هیچ وجه چنان معنایی برایم ندارند...