>> شماره 41

دست‌خوردگی / شمیم مستقیمی

در دهه شصت، به هر دلیلی، چه کمبود منابع فرهنگی بود چه کیفیت بهتر فیلم‌ها، عاشق سینما بودم و تقریباً هر فیلمی را که به دیدنش می‌ارزید می‌دیدم. با پدرم به یک استاندارد قابل قبول برای خودمان رسیده بودیم و با نگاهی به عوامل سازنده یک فیلم و اهمیتی که برای کار بعضی قائل بودیم، تصمیم می‌گرفتیم که فلان فیلم را ببینیم یا نبینیم. امروز که برای نوشتن چیزی برای این شماره لابلای خاطرات و احساسات گم شده و ویران و محو، دنبال چیز دندان‌گیری می‌گشتم، این حس دست‌خوردگی را پیدا کردم که آن روزها بدجوری موقع دیدن فیلم‌ها همراهم بود.