2

دست‌ها بالا! / بهداد آوندامینی

شاید معروف‌ترین جمله‌یی که دربارۀ ادوارد دست قیچی گفته شده این که "فیلم بسیار شخصی تیم برتون است" باشد. در مقایسه با تولید پردردسر بتمن (1989)، که طی آن برتون از دخالت‌های برادران وارنر و مطبوعات آزار دیده بود، ادوارد در آزادی ایده‌آلی ساخته شد...