شماره 43

در کیف مری پاپینز / صفی یزدانیان

نزدیک خانه لنی گرویتن، شخصیت اصلی عکس دسته‌جمعی با خانم (سیمای زنی در میان جمع)، بقالی کوچکی بود که هاینریش بل پیش‌بینی می‌کرد به‌زودی ـ از زود هم قصدش همان سال‌های آغاز دهه هفتاد بود ـ در برابر دگرگونی‌های بافت شهری، و حتماً جذابیت و بسیاری فروشگاه‌های بزرگ، تاب نخواهد آورد و بسته خواهد شد. و این سال‌های تکمیلِ "معجزه اقتصادی" در آلمان غربی بود که از 1949 به طراحی و هدایت کنراد آدناور آغاز شده‌ بود. ...

پیش خرید شماره 80

ویژه‌نامه هنر شهرهای ایران (2)

120 هزار تومان

90 هزار تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور