42

در کاری که می‌خواهیم بکنیم موفق نیستیم و نمی‌توانیم باشیم / گفت‌وگو با ایمان افسریان دبیر بخش حرفه: نقاش

گفت‌وگو با ایمان افسریان دبیر بخش حرفه: نقاش