30

در ستایش تصویر / قباد شیوا

بارها شنیده‌ایم كه می‌گویند «تو را می‌شناسم اما اسمت را فراموش كرده‌ام» این گفته‌ها و گفته‌هائی نظیر این به ما ثابت می‌كند كه گرچه لغت‌ها فراموش‌شدنی هستند، اما تصاویر در ذهن می‌مانند و حافظه بصری ما بسیار غنی‌تر از حافظه لغوی است. بچه‌ها شنیده‌های قصه‌ها را روی كاغذ با رنگ حس و فرم نگاه چشم ایشان و گستره تخیلشان برای انتقال به پدر و مادر خود به تصویر تبدیل می‌كنند، آنها با تمام وجودشان در باور تصویرشان غرق می‌شوند، پس بنابراین بچه‌ها صادق‌ترین تصویرگر هستند. آنها هستند كه از هر حادثه‌ئی تصویری می‌سازند...