4

در جستوجوی نگاه نو / جاناتان گرین / شهریار توکلی

من سال گذشته، تابستان را در دهکدۀ مشهور صیادی نیوانگلند گلاچستر گذراندم و طبیعت بی‌جان‌های عکاسانه‌ای از الیاف طناب کنفی، دستکش دورانداخته شده، دوتا کله ماهی و خرت و پرت‌های دیگری که هنگام پرسه در اسکله و ساحل پیدا کردم، گرفتم. برای اولین‌بار در زندگی‌ام، "موضوع" به معنای دقیق کلمه، اهمیت اصلی‌اش را از دست داد. در عوض، خودم را درگیر با روابط موجود در این موضوعات دیدم، تا آن حد که این تصاویر برایم انگیزشی شخصی و تجربیاتی فردی از آب درآمدند...