>> شماره 49

در باب «پولارویدِ قرن بیست‌و‌یکم» با گاردی باز / محسن بایرام‌نژاد

نوشتن درباره «عكاسی با گوشی تلفن‌همراه» برای من كه در یك سال گذشته غالباً «لومو» به‌دست گرفته و بیشتر به شیوه «فتوشیمیایی» عكاسی كرده‌ام، جالب و هیجان‌انگیز است! اصلِ قضیه نیز همین است؛ «عكاسی» موضوع‌اصلی حرف ماست و سودی از ارزش‌گذاری بین شیوه‌های عكاسی، و تعصب به شیوه‌ای خاص، عاید نخواهد شد. دعوت شده‌ام كه برای این شماره حرفه: هنرمند درباره شیوه نوینی از عكاسی دیجیتال، «عكاسی با موبایل»، بنویسم.