34

در باب امر معنوی در هنر معاصر / دانلد کاسپیت / رجب قاسمی

امر معنوی مفهومی مسئله‌ساز در هنر معاصر است. از نظر کاندینسکی مشخصه‌ی آن جست‌و‌جوی امر تجریدی یا انتزاعی در هنر بود. اما امروزه هنر معنوی، که برای کاندینسکی خود را در انتزاع خلاصه کرده بود. کمتر وسوسه‌ای برای بیان معنوی دارد و بیشتر به هنری فرمال و مادی تبدیل شده ‌است. ولی هنر و خلوصی که کاندینسکی، ماله‌ویچ، راینهارت و ... در هنر معنوی ـ انتزاعی، به دنبالش بودند در چه چیز خلاصه می‌شد؟ رسیدن به سکوتی که راینهارت در هنر خود از آن سخن می‌گفت چه بود؟ رسیدن به آثار تک‌رنگ مارک روتکو و ماله‌ویچ چگونه هنر معنوی ـ انتزاعی را تعریف می‌کرد؟ این مقاله با پرداختن به ویژگی‌های هنر معنوی در آثار هنرمندان یاد شده سعی دارد شناختی عمیق‌تر از این هنر و مفهوم ارائه دهد.

 

برای دریافت مقاله روی گزینه خرید کلیک کنید