>> شماره 27

دریغا مردی و سنگی / گفت‌وگوی ایمان افسریان با آیدین آغداشلو

گفت‌وگوی ایمان افسریان با آیدین آغداشلو