>> شماره 55

درک ایجاد ارتباط در فضای سه بعدی / استیون هلر و ترزا فرناندز / شاداب دادگر

از قرن هجدهم میلادی تاکنون، طراحان گرافیک همواره با مقوله‌ای سروکار داشته‌اند که امروزه به عنوان گرافیک محیطی شناخته می‌شود. این مقوله پیش از این با عنوان تابلونویسی شناخته می‌شد ـ البته باید اذعان کرد که اگرچه نظام جدید و امروزین دقیقاً منطبق بر قوانین قدیمی نیست، لیکن گویی نکات ارزشمند موجود در نظام صنایع‌دستی قدیمی از آن استخراج شده و اکنون به شکل یک تخصص ویژه و پیچیده درآمده است؛ تخصصی که علاوه بر سایر صنعت‌گران این حوزه، تابلونویسان را نیز در روند پروژه‌ها با خود درگیر می‌کند...