2

درِ گِل گرفته / خسرو دهقان

اصلاً موزه به چه دردی می‌خورد؟ هیچ.

جواب بلافاصله‌ای که به ذهن می‌رسد. زمینه چنین می‌گوید. سوابق چنین می‌گوید. باور عمومی هم بر این بی‌خاصیتی مهر تأکید می‌زند. و در یک کلام، موزه یعنی هیچ و نقطه و خلاص و تمام. ...