1

درهای موسولینی / راینهولد میبلیک / زیبا نظری

رابرت هاوزر در سال 1924 در اشتوتگارت به دنیا آمد. او یکی از شخصیت‌های برجسته‌ی عکاسان هنرمند دوره‌ی بعد از جنگ به شمار می‌آمد و در میان هنرمندان دهه‌ی 60 چهره‌ای شناخته شده بود. او در اولین مراحل دریافت که عکاسی آلمان در مسیر جداگانه‌ای طی می‌شود، موضوعاتی را که ذهنیت عکاسی را اشغال کرده بود، کنار گذاشت و آثار متفاوتی را خلق کرد که به لحاظ داشتن دیدگاهی خاص نسبت به واقعیت، برجسته به شمار می‌آیند...