شماره 51

درس گفتارهایی درباره‌ی حس / میلاد رستمی

بیشتر گزارش‌ها و نقدهای دوسالانه ویتنی 2014 معطوف به طبقه چهارم موزه‌ شده و دلیل آن نیز غنای دیداری کارها، انرژی و حرارت رنگ و شکل، و شمار زیاد هنرمندهایی‌ست که توسط کیوریتر انتخاب شده‌اند. «میشل‌گرَبنِر» طراحی نمایشگاه آخرین طبقة دوسالانه‌را بر عهده داشت.پاره‌ای از انتخاب‌های او جذاب‌اند. اما انتقادهای روش‌شناختیِ متفاوتی به کار و رویکرد او نیز مطرح است که مهم‌ترین آنهاناظر بر ازدحام کارها و بنابراین از دست‌رفتن خط‌وربط دیداری‌ میان آنهاست. ...