فرهنگ ایرانی، تاریخ هنر، هنر ایران، آریاسپ دادبه

سبد خرید شما در حال حاضر خالی است.

درس‌گفتار صوتی: آریاسپ دادبه؛ سرآغاز تکوین تاریخ اندیشه (شماره3)

تاریخ هنر و فرهنگ ایران: خاستگاه‌های تکوین آگاهی و اندیشه

ایده‌ی محورین این نوشتار آریاسپ دادبه را می‌توان اینطور خلاصه کرد. اگرچه تغییر و تحول در فرهنگ ایرانی نه تنها امری محتمل بلکه امری زاینده و حیات بخش است. هر تغییر اساسی در لایه‌های بسیار فشرده و عمیق تجربه و اندیشه به شکل برهم‌کنش دریافت‌های نو با داشته‌های کهن اتفاق می‌افتد. به گمان دادبه، تمدن ایران و چهار کانون بزرگ تمدنی دیگر شامل جهان عتیق (منطقه‌ی حدفاصل میان‌رودان تا کناره‌ی رود نیل). شبه قاره‌ی هند، شرق دور (با مرکزیت چین) و تمدن یونانی-رومی. در مختصات اقلیمی مشابهی که در تقسیم‌بندی این نوشتار «مناطق کوشش‌پذیر» نامیده می‌شود، شکل گرفته‌اند. در هر کدام از آن‌ها وجوه خاصی از روح انسانی و نسبت وجودیِ آن با هستی به پدیداری رسیده‌است که در عالی‌ترین سطح در هنر آن‌ها متجسد است.

نگارنده می‌کوشد تا خاستگاه‌های تکوین آگاهی و اندیشه و شاخصه‌های اصلی آن در هر یک از این کانون‌های بزرگ فرهنگی را تبیین کند. او نمونه‌هایی از مصادیق مجسم آن‌ها را برمی‌شمرد. به گمان او تغییرات و شرایط اقلیمی و جغرافیاییِ ویژه‌ی تمدن ایرانی سرچشمه‌ی شکل‌گیری فرهنگی بوده است که مولد اندیشه‌ی دو بُنی و حماسی بود. دادبه آثار هنریِ ایران را حامل مفهوم «کثرت در وحدت» و «وحدت در کثرت» می‌داند. وی لایه‌ها و ابعاد مختلف فرهنگی در میان فرهنگ‌ها و اقوام مختلف ایرانی را دارای درون‌مایه‌های مشترکی می‌انگارد. و در نهایت شواهد و مصادیقی مبنی بر این اشتراک و وحدت ارائه می‌کند.

شما می‌توانید این درس‌گفتار صوتی را از طریق گزینه‌ی «دریافت از طاقچه» تهیه نمایید.

سبد خرید شما در حال حاضر خالی است.