درسگفتار دهم دادبه بخش اول

سبد خرید شما در حال حاضر خالی است.

درس‌گفتار صوتی: تاریخ هنر و فرهنگ ایران (شماره 10، بخش اول)

تاریخ هنر و فرهنگ ایران؛ دبستان پارسایی (بخش اول: شیوه های بررسی تاریخ هنر): آریاسپ دادبه

از شما دعوت می‌کنیم پیش از شنیدنِ این گفتارها، مقاله‌ی «گفتار دهم: دبستان پارسایی‌_سفر روح» در فصلنامه‌ی شماره‌ی ۷۹ را مطالعه کنید..

در بخش اول، روند مطالعات مربوط به تاریخ هنر از قرن هجدهم تا به امروز بررسی شده است و فهرستی از نظریه‌ها و شیوه‌های رجوع به تاریخ هنر ایران و جهان ارائه می‌شود. از وینکلمان به عنوان آغازگر تاریخ‌ هنرنویسی به شیوه‌ی جدید تا تیتوس بورکهارت، اروین پانوفسکی، سنت‌گراها، نظریات اسطوره‌شناسی، دائرة‌المعارف‌نویسی و غیره، به‌اختصار، طرحِ بحث شده است و در نهایت تلاش می‌شود مهم‌ترین شاخصه و مبنای این شکل از نگارش تاریخ‌ هنر ایران توضیح داده شود.

در درس‌گفتارهای گذشته، بسته به موضوع، به مظاهر اقسام آگاهی که در هر کانون فرهنگی شکل گرفت اشاره کردیم، حال به وجه دیگری توجه می کنیم، و آن تعریف هر فرهنگ از سیر تعالی روح، یا راه کمال و رستگاری آدمیست. مانند باقی مظاهر فرهنگی، درک از «سیر کمال» نیز در هر کجا براساس نسبتی که میان انسان، هستی، و زمان به شناخت در آمده شکل متفاوتی به خود گرفته است. دریافت هر فرهنگ از امکان بالیدن روح آدمی، از آن جهت که هسته‌ی مولد معنابخشی به زندگیست، و راه و روش زیست، اخلاق، آداب، هنر را از خود متأثر می‌کند اهمیت می‌یابد، و به‌ویژه باید به نسبتی که میان این معنا با ایده‌ی «تأسيس»، و مشروعیت نظام قدرت برقرار است توجه کنیم.

برای تهیه‌ی مجموعه مقالات «درسگفتارهای تاریخ هنر و فرهنگ ایران» کلیک کنید.

شما می‌توانید این درس‌گفتار صوتی را از طریق گزینه‌ی «دریافت از طاقچه» تهیه نمایید.

سبد خرید شما در حال حاضر خالی است.