درسگفتار نهم آریاسپ دادبه

سبد خرید شما در حال حاضر خالی است.

درس‌گفتار صوتی: تاریخ هنر و فرهنگ ایران، آریاسپ دادبه (شماره 9)

گفتار نهم: منظومه‌ی ایرانشهری و اندیشه‌ی حماسی

این سخنرانی تکمله‌ای است بر مقاله‌ی «تاریخ هنر و فرهنگ ایران (۹) منظومه‌ی ایرانشهری و اندیشه‌ی حماسی» که در شماره‌ی ۷۷ فصلنامه‌ی حرفه: هنرمند منتشر شده است. این درس‌گفتار دیباچه‌ای است بر هنر و فرهنگ ایران است. آریاسپ دادبه در «درس‌گفتارهای تاریخ هنر ایران» در پی برای فراهم آوردن مقدمات تاریخ‌نگاری فرهنگ و هنر ایران است. از منظری که به اعتقاد دادبه در نگارش هنر ایران مغفول افتاده است. این سلسله‌گفتارها با اشاراتی به نقد تاریخ‌ نگاری‌هایی که تاکنون درباره‌ی هنر ایران عرضه شده است آغاز می‌شود. در خلال گفتارهای بعدی مولف تلاش دارد از مجرای آگاهی امروزین نقطه‌ی دیدی به خوانندگان عرضه کند. از طریق آن مواجهه با جنبه‌های متکثر این فرهنگ برای ما به نحوی قابل توضیح، مرتبط با هم، و معنادار شود.

این سخنرانی درصدد است با طرح مختصات منظومه‌ی ایرانشهری و تمرکز بر ظهور و بروز اندیشه‌ی حماسی در ایران، پاسخی برای این پرسش‌ها و پرسش‌های مشابه ارائه کند. برای درک بهتر مباحث طرح شده در این گفتار از تاریخ فرهنگ و هنر ایران، توصیه می‌شود گفتارهای پیشین آریاسپ دادبه در هشت شماره‌ی اخیر حرفه: هنرمند را مطالعه کنید.

این گفتار با مروری اجمالی بر مباحث طرح‌شده در گفتارهای پیشین آغاز می‌شود. از تاریخ فرهنگ و هنر ایران و تأکید بر شرایط به وجود آمدن منظومه‌های گوناگون هستی‌شناختی در حوزه‌های تمدنی و فرهنگی مختلف آغاز می‌شود. سپس مروری مختصر دارد بر مختصات اصلیِ منظومه‌های عمده شامل چین، عهد عتیق، شبه‌قاره‌ی هند، تمدن غرب (یونامی-رومی-ژرمنیک) و بالاخره ایران. دادبه روح سرشت ایرانشهری را «حماسی» می‌نامد. در یک کلام حماسه را روح هنر ایران می‌داند. آریاسپ دادبه می‌کوشد در این سخنرانی شرایط و زمینه‌های برآمدن و بالیدن اندیشه‌ی حماسی میان ایرانیان را توضیح دهد. در طول تاریخ این تمدن کهن را تبیین کند. سپس مصادیق آن را در اساطیر، آثار مکتوب و ادبی و آثار هنری ایرانی آشکار کند.

برای تهیه‌ی مجموعه مقالات «درسگفتارهای تاریخ هنر و فرهنگ ایران» کلیک کنید.

شما می‌توانید این درس‌گفتار صوتی را از طریق گزینه‌ی «دریافت از طاقچه» تهیه نمایید.

سبد خرید شما در حال حاضر خالی است.