75

درستیِ غلط/ اَبیگِیل سولومون-گودو/ پیمان چهرازی

جان بالدساری را شاید بتوان یکی از غیرمتعارف‌ترین عکاسان آمریکایی دانست. در مقاله‌ی «درستیِ غلط» نویسنده به سراغ همین ویژگی غیرمتعارف او در آثارش رفته است. خواهیم خواند که چطور بالدساری در یکی از عکس‌های مشهور خود به نام «غلط» با به کارگیری اصول مقدماتی عکاسی غیرحرفه‌ای، الگوی زیباشناسی عکاسی را تغییر می‌دهد. این‌که چطور با الگوهای متمایزش زیباشناسی را به طور مثال در عکسی دیگر با نام «زیبایی ناب» به چالش می‌کشد. در ادامه‌ی‌‌ مقاله این سبک از عکاسی که بالدساری پرچم‌دار آن است، مورد بررسی قرار خواهد گرفت، سبکی که در فرهنگ معاصر آن زمان یعنی در دهه‌های 60 و 70 آمریکا بازتاب پیدا می‌کند و می‌بینیم که چه واکنش‌های را در هنر معاصر به همراه دارد.