54

درباره‌ی نیکی نجومی / حمید دباشی / ترجمه: نغمه یزدان‌پناه

گالری تیمور که به‌ تازگی در تقاطع خیابان لایت و هادسون نیویورک افتتاح شده، به نظر مکان قریبی برای مرور دستاوردهای زندگی یک هنرمند ایرانی به نظر می‌رسد. با این حال، این گالری با برگزاری افتتاحیه‌ای باشکوه اولین نمایشگاه خود از رنگ روغن‌‌های بزرگ نیکی نجومی، به نام به دنبال پروانه‌ها و نقاشی‌های دیگر، را به نمایش گذاشت. بعد از چندین دهه کار مداوم، اصول‌‌مند و بی‌سروصدا، نجومی بالاخره به یکی از فرزانگان هنری زمان خود تبدیل شده‌است. او از یک منظر جهانی که با صبر و پایداری تمام مرزهای ساختگی هویت و سیاست را درنوردیده، دیدگاه مقتدری برای نگاه به تجربه زیسته‌‌مان ارائه داده‌ است.