>> شماره 60

درباره‌ی «در جست‌و‌جوی زمان نو» / ایمان افسریان

صد سال از تأسيس مدرسه‌ی صنايع مستظرفه مى‌گذرد؛ مدرسه‌اى با شيوه‌ی جديد آموزش به روش غربى. امروز كه به دنياى هنر معاصر ايران مى‌نگريم، تصویر جهان هنرِ يك سده پيشِ ايران قابل تصور نيست. حتى نمى‌توان تصور كرد اين تغييرات بنيادين ظرف چهار نسل به وقوع پيوسته و اين دنيا نبيره‌ی آن جهان است. تصويرى كه ايرانیان در اين يك سده خلق کرده‌اند، هيچ شباهت و تناسبى با تمام تصاويرى كه از 5000 سال پيش مى‌كشيدند يا مى‌ديدند ندارد. تغييرى كه گويى از مغز و چشمى جهش يافته برآمده است.