67

درباره‌ی درخت / علیرضا احمدی‌ساعی

نگاهی به منظره‌های ابوالقاسم سعیدی، سهراب سپهری، داوود امدادیان، علی گلستانه و شهریار توکلی