56

درباره‌ی امکان یک استراتژی فرهنگی / گفت‌و‌گوی رویین پاکباز، مجید اخگر و ایمان افسریان

این گفتگوی بلند در ادامه‌ی مباحث مطرح شده در مقاله‌ی «مسیرهای هنر ایران: طرحی از امکان یک خلاقیت تاریخی» نوشته‌ی مجید اخگر در شماره‌ی 54 همین مجله، و مقاله‌ی «محل اصلی بحث كجاست؟» نوشته‌ی ایمان افسریان در همین شماره شکل گرفته است. در این گفتگو ادامه‌ی همان مباحث این‌بار با حضور رویین پاکباز و نویسندگان دو مقاله‌ی یاد شده در قالب گفتگویی انتقادی ادامه یافته است و از همین روی مطالعه‌ی آن دو مقاله پیش از ورود به این گفتگو روشنگر خواهد بود. این گفتگو با طرح مسئله‌ای که افسریان آن را «بحران هنر امروز ایران» می‌خواند آغاز می‌شود و شرکت‌کنندگان در بحث تلاش می‌کنند تا سیر تاریخ هنر ایران را، در بستر سیر گسترده‌تر تحولات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ایران، از دوره‌ی اوج تا دوره‌ی افول و انحطاط آن ترسیم کنند و زمینه‌ها و عوامل دخیل در این مسیر را تبیین کنند و بازشناسند. بخش عمده‌ی این گفتگو معطوف به کنکاش در ابعاد مختلف مواجهه هنرمندان ایرانی با میراث هنری غرب، جریان فرنگی‌سازی در هنر ایران و تلاش هنرمندان برای الگو برداری از سنت هنر مدرن غرب از دوره‌ی صفویه به بعد، تعارض این جریان با سنت‌های هنری ایران و در نهایت آسیب‌شناسی وضعیت هنر امروز ایران است.