31

درباره‌ی موزیک عامه / مسعود یزدی

”جامعه‌شناسی موزیک توده در ایران“ اولین مقاله‌ی تحلیلی‌ای است که با نگاهی انتقادی و به خصوص بر پایه‌ی نظریات آدورنو درباره‌ی موسیقی مردمی در ایران نوشته شده. مسعود یزدی این مقاله را اولین بار در سال ۱۳۵۹ و در نشریه‌ی ”جدل“ به چاپ رسانده است. متن کامل این مقاله هم اکنون در کتاب ”تک گویی فرجامین“ (گزیده مقالات مسعود یزدی) از انتشارات گام نو در دسترس است. نوشته‌ی زیر گزیده‌ای از آن مقاله است. که به عنوان تبار و در مقام گشایش بحث، در اینجا به چاپ می‌رسد. ...