شماره 21

درباره‌ی مسئله‌ی خودآیینی هنر در جامعه‌ی بورژوایی / پیتر بورگر / مجید اخگر

دو جملۀ آدورنو گستره‌ی تناقض‌آمیز مقوله‌ی «خودآیینی» را برای ما ترسیم می‌کنن: برای تعریف هنر در جامعه‌ی بورژوایی، به ناگزیر باید با رد و نشان تحریف ایدئولوژیکی که تعین اجتماعی آن را پنهان می‌سازد یز روبه‌رو شویم. این مسئله تعریفی که در ادامه از خودآیینی ارائه خواهیم داد روشن می‌کند، و همچنین آن را از دو برداشت رقیبی که در این زمینه وجود دارد متمایز می‌سازد: مفهوم خودآیینی[در چارچوب نظریه‌ی] هنر برای هنر، و مفهوم خودآیینی در جامعه‌شناسی پوزیتیویستی که خودآیینی را صرفاً به معنای انگاره‌ی ذهنی تولیدکننده‌ی هنر در نظر می‌گیرد.

پیش خرید شماره 80

ویژه‌نامه هنر شهرهای ایران (2)

120 هزار تومان

90 هزار تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور