39

معرفی کتاب «درباره‌ی عکاسی» / سوزان سانتاگ / ترجمه مجید اخگر

سوزان سانتاگ: «كتاب درباره عكاسی در نوع خود كتاب كلاسیكی است و در واقع چندان نیاز به معرفی ندارد: احتمالاً ‌این كتاب خوانده‌شده‌ترین كتاب دست‌كم در میان متون نظری تاریخ عكاسی است؛ و جالب آن‌كه این كتابِ محبوبِ مخاطبانِ عكاسی در اساس در نقد كردوكار و نقش تصاویر عكاسی در زندگی مدرن نوشته شده است. چنان‌كه در مورد بسیاری از مقالات و كتاب‌های كلاسیك نظریه عكاسی می‌توان گفت، این كتاب در واقع حاصل تأملی از «بیرون» نهاد عكاسی بر عكاسی است، و از یك نظر به آن نوع «نقد ایدئولوژی»‌ای نسب می‌برد كه كم‌وبیش از نیمه سده بیستم به این سو به شكل اصلی تولید نظری در فلسفه و علوم انسانی اروپایی بدل گشته است....»