>> شماره 41

درباره‌ی زندگی ساده و زندگی سخت / مجید اخگر

در ابتدای قسمت اول فیلم ارباب حلقه‌ها، بعد از معرفی مقدماتی ماجرای حلقه‌ها تا زمانی كه حلقه اصلی به دست هابیتی به نام بیلبو بگینز می‌افتد، داستان اصلی با معرفی جهان هابیت‌ها در «سرزمین میانه» آغاز می‌شود: مردمانی ساده و كوتاه‌قد كه به صورت نوعی جماعت اندام‌وار زندگی خود را از سر می‌گذرانند. هابیت‌ها از خرد و هوش و دلاوری و شجاعت بهره خاصی نبرده‌اند، و زندگی را به همان چیزی می‌شناسند كه طبیعت در سطوح اولیه به آنها ارزانی كرده است: بزرگ‌ترین لذت و مهارت آنها در خوردن انواع خوراكی‌ها و ساخت آبجو و چاق‌كردن چپق‌هایی است كه در طول فیلم هیچ‌گاه از لب آنها جدا نمی‌شود و گویی كل فضای قصه به‌تدریج از میان دود و غبار آنها شكل می‌گیرد...