42

درباره‌ی ایده‌ی منظره و منظره‌پردازی / مجید اخگر

احتمالاً بسیاری از خوانندگانِ مجله، تصویر دیوید هاكنی پیر را دیده‌اند كه در این سن و سال بوم فوق‌العاده بزرگ و وسایل خود را به درون طبیعت برده بود و ظاهراً داشت به شیوه نقاشان قرن نوزده «مستقیماً» از روی طبیعت كار می‌كرد؛ و احتمالاً این تصویر برای آنها نیز جالب،‌ دلنشین، و در عین حال نامأنوس و حتی شاید اندكی تصنعی به نظر رسیده است. اما چرا چنین است؟ ظاهراً دیگر كسی انتظار ندارد نقاشی «جدی» را كه نقاشی را به عنوان پیشه‌ای هنری‌ـ‌‌ روشنفكرانه دنبال می‌كند در حال كار مستقیم از روی طبیعت ببیند.