50,000 ریال – خرید

74

درآمدی بر نظریه‌ی تصویر/ ویلیام. جی. تی. میچل/ صالح نجفی

در سال 1988، موقوفه‌ی ملی برای علوم انسانی (NEH) (نهادی که در سال 1985 در امریکا تأسیس شد) گزارشی منتشر کرد با عنوان علوم انسانی در امریکا.1 در این گزارش، فصلی با عنوان «پژوهشگر و جامعه» مندرج بود که توجه بسیاری را به خود جلب کرد. در این فصل کسانی که در مقاطع عالی علوم انسانی تحصیل می‌کردند متهم شده بودند که کارشان بیش از حد تخصصی و سیاسی شده است. نویسندگان گزارش معتقد بودند ارزش‌ها و متن‌های اساسی «سنت غرب» در علوم انسانی امریکا یا در بوته‌ی غفلت و نسیان قرار گرفته‌اند یا تا حد سیاهه‌ای از «کابوس‌های سیاسی» تنزل یافته‌اند: نویسندگان گزارش گلایه‌مندند که امروزه در دانشکده‌های علوم انسانی، «حقیقت و زیبایی و فضیلت اموری بی‌ربط تلقی می‌شوند»...