74

درآمدی بر شمایل‌شناسی: تصویر، متن، ایدئولوژی/ ویلیام. جی. تی. میچل/ صالح نجفی

مقاله‌ی «درآمدی بر شمایل‌شناسی: تصویر، متن، ایدئولوژی» که پیش‌گفتار و بخشی از کتاب شمایل‌شناسی ویلیام جی. تی. میچل را شامل می‌شود، به تصاویر و واژه‌ها می‌پردازد. همان‌طور که میچل در بخش درآمدی به شمایل‌شناسی: تصویر، متن، ایدئولوژی اشاره می‌کند کتاب او به زبان بسیار ساده درباره‌ی حرف‌هایی است که آدم‌ها درباره‌ی تصاویر می‌گویند. در واقع نحوه‌ی سخن گفتن آن‌ها درباره‌ی یک ایده‌ی تصویرپردازی‌شده. او توضیح می‌دهد که چگونه به شرح لوگوس (کلمات، ایده‌ها، گفتار یا علمِ) شمایل‌ها (تصویرها، تابلوها، شباهت‌های بصری) می‌پردازد؛ و در ادامه می‌گوید که شمایل‌شناسی چیست و یا تصاویر از چه راه‌هایی قصه‌ی خود را تعریف می‌کنند. میچل با کمک گرفتن از نقد و نظریه‌های افرادی چون ویتگنشتاین در باب نظریه‌ی تصویر، نلسون گودمن در مورد وجه شمایلی، ارنست گامبریچ درباره‌ی تصویرسازی و آرای لسینگ در باب شعر و نقاشی نظریه‌ی خود را به تفصیل شرح می‌دهد.

 

برای دریافت مقاله روی گزینه‌ی خرید کلیک کنید.