>> شماره 21

دختر منتظر / ترجمه: آرش فائض

لورتا لوکس درباره عکس مورد علاقه‌اش، "دختر منتظر" من یک عکس را در سال 2005 گرفتم. یکی از معدود عکس‌هایی است که می‌توانم به خوبی درباره‌اش صحبت کنم، اما نمی‌خواهم با پرگویی خرابش کنم...