21

دختر تاریخ هنر / یاسوماسا موریمورا / علی عامری‌مهابادی

«دل‌مشغولی من نسبت به تاریخ هنر غرب» من از دورۀ کودکی از کشیدن نقاشی لذت می‌برم. در اواسط دورۀ نوجوانی به باشگاه هنری دبیرستان پیوستم و شروع به نقاشی با رنگ روغن کردم. شاید تصور شود که من عمدتاً به نقاشی سنتی ژاپنی (نیهونگا nihongd) بیش از نقاشی رنگ و روغن علاقه دارم، زیرا در ژاپن به دنیا آمده و بزرگ شده‌ام...