36

داستان بلوار / امیرحسین خورشیدفر

انقلابیون دهه شصت به اینجا می‌گفتند چهارراه داس و چکش. بلوار کشاورز که داس است و خیابان کارگر چکش. در زمستان سال 1389 از کارگرو کشاورز خبری نیست. کارمندها و دانشجوها پیاده یا سوار ماشین‌هایی هستند که پشت چراغ قرمز بلوار ایستاده‌اند. ماشین‌ها تا آستانه بلوار می‌روند و بعد دسته‌شان دو تکه می‌شود. بیشتری‌ها می‌پیچند توی خیابان باریک شانزده آذر.