2

خیلی بهتر یا خیلی بدتر / رامین شیخانی

تیم برتون، سازندۀ آثار مشهوری چون بتمن، ادوار دست قیچی و ادوود که بخصوص در ده سال اخیر مورد توجه و پی‌گیری ناقدان و علاقه‌مندان سینمایی قرار گرفته، در سال 1996 و در اوج شهرت فیلمی به نام مریخ حمله می‌کند! را ساخت که، علیرغم برخورداری از مایه‌های همیشگی سینمای برتون و دیدگاه‌های فردی وی نسبت به جامعه، با شکست مواجه شد. این امر با توجه به "شوخ" و "پرستاره" بودن فیلم، عجیب به نظر می‌رسید.