50,000 ریال – خرید

73

خیرگی/ ثمیلا امیرابراهیمی

سیر حرکت هنرمند پُرکاری مثل شهلا حسینی که در طول زمانی بیش از چهل سال کارهای هنری‌اش را به اشکال مختلف پیش برده داستان درازی دارد. بی‌شک هر دوره یا هر شاخه از کار او و درک معناها و پیوندهای آثارش دقت و تأمل بیشتری می‌طلبد اما شاید این روایت مختصر از آنچه من در این مدت از کار او دنبال کرده‌ام نیز سهمی در گشودن فضای کارهایش داشته باشد. شهلا حسینی در دوره‌های مختلف با اشکال گوناگونی از کار چون طراحی و نقاشی، جفت‌و‌جور‌کاری (اسمبلاژ) و چیدمان (اینستالیشین) به میدان آمده است. تم‌های اصلی کار او انسان و ساخته‌هایش‌، طبیعت و عناصرش، و بالاخره ایده‌ها و مفاهیم هستند که به این ترتیب وسعتی بیکران دارند. ...