عکاسی در عصر رسانه‌های نوین
شماره 35

خودمان نینداختیم! / یادداشتی از رضا واعظ‌‌ پور

آقا رضا، چنانچه از عكاسی در عهد ماضی سخن رود چه در كتب و چه در WEB، نام شما زبانزد است و شرح احوالتان كه در این رشته چگونه صناعت فرمودید. حقیر نیز رضا نامی هستم كه از قضا عكس هم میاندازم. اما زمانه، زمانه‌ای نیست كه به نعت آن روزگار نشانهای مكلل به الماس یا القابِ خزانه‌داری صَرف جیب مبارك به عكاس دهند. حیرت نكنید بگویم صِرف عكس برداشتن، دیگر هنر نیست هرآینه، چراكه هركس عكس برمیدارد این دوره. به میمنت این هم‌نامی، برای تنویر ذهن مبارك شرح عكاسی امروز را دستخط كردم بالعكسِ سنت مرسوم كه شرح گذشتگان بر ما میخوانند.

آقا رضا، مدتهاست اسبابی بیرون آورده‌اند متشكل از ادوات نرم و سخت، كه همه چیزی در آن است یا كه آن در همه چیزی هست، رایانه نام. معلومات تمام كائنات را كرده‌اند درونش و خودش را هم كرده‌اند قد ارزن با سازند Nano. جماعتی، چیزی در آن میریزند جماعتی دیگر، چیزی بیرون میكشند. همه چیزش در عالم مجاز است الّا خودش. دوست و دشمن در اوست. یك فقره از آنرا هم انداخته‌اند به د وربین، لامذهب تغییر داده همه چیزمان را. هرجایی را دیگر دوربین گذاشته‌اند، از قلم و ساعت تا سر چارراه و كلون خانه‌ها تا حتی درب مبال اداره‌جات. اندرونی و بیرونی نمانده برایمان، عكس همه چیز آدم را می‌گیرند جهانی می‌كنند.

آقا رضا، دوربینهای حالیه با عهد شما توفیر بسیار كرده، خلاصه كه عكاسی بر آلاتی دیگر منوط گشته. بس، این را بگویم زمانه Digital شده است. یعنی شاتر فرود نیامده عكستان یكجای دنیا در شبكه‌ای اجتماعی "علاقمندی" می‌خورد. دیگر لازم نیست عكاس باشید، دستتان عمداً یا سهواً به فلان جای دوربین بخورد خودش عكس میگیرد چند صد عدد به ثانیه. حتی لازم نیست خودتان هم مجاورش باشید، می‌توانید ببندیدش بر پشت جارو برقی عاقله‌ی خانه، روانه‌اش كنید سفر، از هرچه بجنبد یك عكس می‌اندازد برایتان می‌فرستد از طریق هوا.

آقا رضا، چه روزگاری داشتید شما برای ظهور و آوردن عکس روی کاغذ. دیگر بساط تاریكخانه جمع شده، یك بسته LCD پنجاه تایی میخری، حافظه دوربینت را می‌تپانی داخلش میفرستی برای مسابقات. تازه شنیده‌ام فلان عكاس معروف فرنگی دو نمایشگاه داشته همزمان، یكی این سر دنیا یكی آن سر. نقشه‌ی DNA خودش را Email كرده برای یكی از آنها، كه بسازند عین خودش را به فوریت، تا امور افتتاحیه روی زمین نماند. البته این را موثق نشنیده‌ام گفته باشم!

آقا رضا، این زمانه هركس دوربینی ابتیاع كند فروشنده، خریدار را عكاس میكند به ساعتی، الباقی ناآموخته‌ها هم با Photoshop رو به راه می‌گردد. اگر بگوییم «خودمان نینداختیم» بیراه نگفتیم. ختم كلام، دوره‌ی تعجیلات است و تغییرات. الحال هم كه این چند خط برایتان نوشتم، داده‌ایم دیلماج Google تا به لحن قاجار، فارسی امروز ما را بهبود دهد، به جهت التفات كامل جنابعالی از احوالات. اما برخی لغات معادل نشد، به هیأت فرنگی نوشت.

مورخ شانزدهم آبانماه سنه یكهزار و چهارصد هجری شمسی مطابق هفتم ماه نوامبر سنه دو هزار و بیست و یك عیسوی تحریر رفت.

+ نوشته شده توسط رضا واعظ پور