>> شماره 55

خوب‌، بد‌، دیزاین‌؛ مروری بر اهمیت طراحی گرافیک اجتماعی و نقش آن در توسعه پایدار / مرجان زاهدی

طرح مباحث مربوط به رابطه میان طراحی گرافیک و اخلاق و مسئولیت‌های اجتماعی سال‌هاست در جوامع دیگر ــ نه صرفاً در جوامع غربی، بلکه حتی در پاره‌ای از کشورهای آفریقایی و آسیایی ــ آغاز شده است. گسترش دامنه این بحث حاصل توجه به نوعی از طراحی گرافیک با آگاهی از مسئولیت اجتماعی طراح و حساسیت او نسبت به مسائل و نابرابری‌ها است...