68

خوانا بودن یا ناخوانا بودن؛ مسئله این است! / مریم کهوند

هنگامی‌که گوتنبرگ اولین کتاب چاپی‌اش، انجیل، را تولید کرد، با تقلای فراوان برای فروش آن، بازاریابی کرد. پس‌زدن کتاب چاپی که از نگاه بسیاری نسخه‌ی بدلی و غیرواقعی از یک کتاب بود از موانع اصلی در بازاریابی و فروش آن به شمار می‌رفت. پس از شوکی ناگهانی و آن‌همه هیجان برای فناوری نو، مدت‌ها طول کشید که کتاب چاپ‌شده با حروف تایپی، جایگزین کتاب خطی با حروف کالیگرافیک شود.