2

خواب خرد، بیداری هیولاست / الیزابت. تی. اسمیت / ملک‌محسن قادری

تصاویر سیندی شرمن در آنِ واحد هراس‌انگیز، مضحک، مشمئزکننده و به نحو غافلگیرانه‌ای جذابند. در آثاری که وی از اوائل دهه 1980 خلق کرده ترس و هراس و طنز و اعجاب نحوه نگاه او به پیکر انسانی یا معادل آن را مشخص می‌سازد. این مفاهیم به نحو پیچیده و تناقض برانگیزی با هم تداخل می‌یابند و در یکدیگر تنیده می‌شوند. استفاده او از این صور بیانی که عمیقاً برگرفته از زمانه و روزگار ما است، همانندی‌های جالبی با نحوه برانگیختن ترس و اعجاب از سوی هنرمندان گذشته دارد. ...