>> شماره 55

خلق تجربه‌های مسیریابی موفق؛ پرورش حس‌های مثبت در طراحی سیستم‌های مسیریابی / یان لینگ وانگ / افسانه کامران

مسیریابی همواره با احساسات ما مرتبط است. هر فردی که سردرگمی و عدم آشنایی مکانی را تجربه کرده باشد احساساتی چون سرخوردگی، اضطراب و ترس را نیز تجربه کرده است. در این لحظه شخص خودش را به خاطر بی‌کفایتی‌اش در پیدا کردن مسیر سرزنش می‌کند و احساس بدی نسبت به محیط پیدا می‌کند. بیشتر تحقیقات درباره مسیریابی تا به امروز بر احساسات منفی چون استرس، ترس، نگرانی و خشم تأکید داشته است و اینکه چگونه برنامه‌ریزی بهتر سیستم‌های مسیریابی می‌تواند به طرد این احساسات منفی کمک کند...