18

خلاء وضعیت اکنون / ایمان افسریان

80 سال پیش بعد از کشف حجاب، زنی در کرمان با سر و وضع جدید پشت تریبون رفت و سخنرانی کرد؛ و گفته‌هایش را این‌طور به پایان برد:« به امید روزی که کرمان بشود تهران، تهران بشود بلژیک!» [ جالب است که تا آن روز کسی از کرمان به خارج از ایران نرفته بود] اکنون، بعد از 80 سال کرمان تهران شد. اما تهران بلژیک نشد...