36

خطِ 11 / مینا بزرگمهر، هادی کمالی‌مقدم

خط 11 نام پروژه ای‌ست به سرپرستی مینا بزرگمهر و هادی کمالی مقدم که قصدش را شاید بتوان کشف دوباره تهران دانست. آدم‌هایی، مثلاً خود شما، از خانه بیرون می‌روند به سوی مقصد خاصی مثلاً یکی ازنقاطی که روی نقشه مشخص شده وبه قصد دیدن آنچه تا به حال نمی‌دیدند. سعی می‌کنند بشنوند، ببینند، بگویند و در نهایت ثبت کنند...