8

خش خش بی خا و شین / محمد غفوری

یادداشتی از محمد غفوری درباره‌ی عباس مرادی