71

خسته‌انبوهان/ علیرضا رضایی‌اقدم

روایتی از نمایشگاه «اختلالِ» مجید فتحی‌زاده