مجید فتحی‌زاده/ بدون عنوان شماره‌ی 9/ 1397
50,000 ریال – خرید

71

خسته‌انبوهان/ علیرضا رضایی‌اقدم

روایتی از نمایشگاه «اختلالِ» مجید فتحی‌زاده