8

خدا، می‌داند کجا هستیم / گفت‌وگوی جان پل کاپونیگرو و امت گاوین

ترجمه: حمیدرضا کرمی