>> شماره 45

خانوم آرمینه‌ی قشنگ! / یوریک کریم‌مسیحی

خدمتِ پسرخاله عزیزمان آقای رازمیک سلام عرض میکنیم!

حتماً از خودت سوال میکنی که چرا من برای شما نامه نوشته‌ام، تلفن که هست پس دیگر نامه برای چی است؟ مگر از تهران تا اصفهان هم آدم نامه مینویسد؟ بله می‌نویسد. وقتی جریانی باشد که نشود توی تلفن گفت مجبوری نامه بنویسی دیگر. حالا وقتی جریان را برایت تعریف کردم میفهمی که چرا نمی‌شد این حرفها را توی تلفن گفت و من مجبور شدم نامه بنویسم برایت. ...