67

«خانه» و روزمرگی‌های آن در عکس‌های مزدک عیاری / صیاد نبوی

اسنپ‌شات‌های خانوادگی که در کنار یکدیگر پرتره‌ای هرچند آرام اما عمیقاً تکان‌دهنده و نزدیک از اعضای خانواده فراهم می‌آورند. تصاویری که ترکیب‌بندی مرسوم را ندارند و به نظر درست نیستند و چنین تداعی می‌کنند که بدون تفکر برداشته شده‌اند اما در اثر همین عدم توازن، روایتی دست نخورده از لحظاتی پدید می‌آید که به شکلی عمیق درک و مشاهده شده‌اند. عکس‌هایی آنی‌ که به قول جاناتان گرین ادعا و بلندپروازی ندارند و به دنبال هنرنمایی نیستند؛ چیزی هستند که رخ می‌دهند، جوهره‌ی این عکس‌ها معصومیت است. ...