خاستگاه‌های طبیعت بیجان
50,000 ریال – خرید

47

خاستگاه‌ها و نخستین مراحل طبیعت‌بیجان / نوربرت اشنایدر / خیزران اسماعیل‌زاده

نخستین اشكال طبیعت بیجان پس از قرون وسطا در طول دورانی شکل گرفت که با انقلاب‌های اقتصادی و شروع اضمحلال ساختار فئودالی شناخته شده است، فرایندی که شواهد آن پیشتر تا حدی آشکار شده بود. بنابراین نقشمایه‌های این نقاشی‌ها ـ که اغلب در صحنه‌های بازار و آَشپزخانه نمود پیدا کرده است ـ می‌تواند به عنوان نشانه‌هایی از تغییر وضعیت اقتصادی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرند. این نقشمایه‌ها همچنین نشان‌دهنده تغییراتی در ارزش‌های مردم و علاقه‌شان به کالاهایی است که با تکنیک‌های تولید نوین ساخته بودند. در اروپا و از همه چشم‌گیرتر در هلند، به دلیل مالیات اختصاص داده شده توسط ملاکین فئودال و ابداع سیستم پولی، اقتصاد مبتنی بر معامله پایاپای فروپاشید.