13

خئوپس، خفرن و میکرینوس / ماری سسیل بوویر / فریناز سندانی

هرم مقبره‌ای با ساختار عظیم آجری یا سنگی است که شکلش با نامش سازگار است. این عمارت مصری به پادشاهی قدیم مصر (۲۷۰۰ - ۲۲۰۰ پیش از میلاد مسیح) تعلق دارد و به طور کلی مقبره‌ی فرعون و گاهی اوقات مقبره‌ی ملکه بوده است. در سلسه‌ی چهارم پادشاهی، هرم قسمت اصلی مجموعه بنای یادبودی بود که شامل دو معبد بود که توسط راهی به هم متصل بودند.معبد بالایی در وجه شرقی هرم و معبد دیگر در محل برخورد دو شیب قرار داشت...