3

حقیقت و اصالت در هنر / ثمیلا امیرابراهیمی

ماری نوئل ریان در تحلیل کتاب "بحران هنر معاصر" اثر "ایو میشو" فیلسوف فرانسوی می‌نویسد: معیارهای ارزیابی زیبایی شناختی امروز چه هستند؟ آثاری که در گالری‌ها و موزه‌ها به نمایش درمی‌آیند چگونه انتخاب می‌شوند؟ چه "سلیقه‌ای" و به چه نامی بر این انتخاب حاکم است. نقش دولت فرانسه در زندگی فرهنگی چیست؟ ...