30

حضور علم در نمایشی هنرمندانه / ترجمه و تدوین: مرجان زاهدی

تصویرگری علمی یکی از گسترده‌ترین شاخه‌های تصویرگری است که به بیان یافته‌های پژوهش‌گران علمی می‌پردازد و از این طریق هستی علوم را بر مخاطبان خود روشن می‌سازد. بیش از هشت قرن است که کتاب‌های علمی به تصاویر مربوط به متون خود آراسته شده‌اند، اما امروزه با گسترش فن‌‌آوری‌های رایانه‌ای و گرافیکی از رشدی شگفت‌آور بهره‌منداند. تصویرگران علمی با نمایش جنبه‌های دیداری علوم، جهان طبیعی را در معرض مشاهده و بررسی قرار می‌دهند...